Nâng cao hình ảnh nhận diện sự kiện. Thể hiện sự chuyên nghiệp, năng động, hợp nhất