Áo đồng phục lớp, nhóm thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo và phong cách của cả tập thế